Subscribe to the bi-annual report
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Assessing and promoting civil and minority rights in South Africa.

Anti-minority themes

[Source: South African Monitor.]

Twee-en-twintig jaar na het einde van de apartheid zijn de taalrechten van Afrikaanssprekende Zuid-Afrikanen de speelbal van de politiek geworden, ten spijte van de ogenschijnlijke bescherming van deze rechten ingevolge de grondwet. Waar de ANC-regering op zowel economisch als politiek gebied zwaar onder druk staat, is het Afrikaans bij uitstek geschikt als zondebok om de aandacht af te leiden van het wanbestuur van de regerende partij. Read more

[Source: Daily Maverick by Marianne Merten.]

Rumours of a legislative clampdown on South Africa’s nonprofit sector, including non-governmental organisations (NGOs), are resurfacing. Recently Africa Confidential said a draft law would propose regulating foreign funding for South African NGOs and mandatory licensing of all international NGOs, which could face deregistration if they were found to be aiming for regime change. This has officially been dismissed, but the report and rumours come in wake of regime change talk by State Security Minister David Mahlobo, who in his budget speech referred to “nonstate actors” in the mass media, NGO sector, religious and student organisations and elsewhere looking for an unconstitutional change of government. The minister is not the only one in Cabinet or the governing ANC given to such views.

Read more

South Africa at a Glance
56 500 000 (mid 2017 estimate)
4.6% y/y in June 2018 (CPI) & +4.6 y/y in May 2018 (PPI)
294.84 in USD BIllion (December 2017)
More information: Click here!