Subscribe to the bi-annual report
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Assessing and promoting civil and minority rights in South Africa.

Articles

[Source: South African Monitor.]

Twee-en-twintig jaar na het einde van de apartheid zijn de taalrechten van Afrikaanssprekende Zuid-Afrikanen de speelbal van de politiek geworden, ten spijte van de ogenschijnlijke bescherming van deze rechten ingevolge de grondwet. Waar de ANC-regering op zowel economisch als politiek gebied zwaar onder druk staat, is het Afrikaans bij uitstek geschikt als zondebok om de aandacht af te leiden van het wanbestuur van de regerende partij. Read more

[This paper was delivered on 9 December 2015 at the conference “Vlaanderen en Zuid-Afrika: nieuwe kansen en vennootschappen?” / “Flanders and South Africa: new opportunities and partnerships?”.  South African Monitor’s Year-end Report of 2015 was also launched on this date.  Translation available on request.]

Read more

South Africa at a Glance
56 500 000 (mid 2017 estimate)
4.5% y/y in April 2018 (CPI) & +4.4 y/y in April 2018 (PPI)
294.84 in USD BIllion (December 2017)
More information: Click here!