Subscribe to the bi-annual report
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Assessing and promoting civil and minority rights in South Africa.

[Source: Knack by Yves T’Sjoen.]

De kortzichtige taalpolitiek en het weinig doordachte transformatiebeleid van Zuid-Afrikaanse universiteiten en hun bestuurders brengen de afgelopen jaren Afrikaans als academische onderwijstaal in de verdrukking. Stilaan verdwijnt de inheemse taal uit het auditorium en op de campus. Het is onbegrijpelijk dat universiteitsbesturen resoluut opteren voor het Engels. In tijden van dekolonisatie, bijvoorbeeld het neerhalen van standbeelden als locus memoriae van een mensonterende koloniale tijd, moet nu ook een taal zwichten. Nog steeds, volkomen ten onrechte, wordt Afrikaans vandaag vereenzelvigd met en dus gestigmatiseerd als de taal van apartheid. Nochtans herinnert Engels evenzeer, en in niet geringere mate, aan een historische periode van etnisch geweld en discriminatie op Afrikaanse bodem.

Afrikaans op de schop

Dat het onbegrijpelijk is, heeft met het taallandschap en de demografie van Zuid-Afrika te maken. Meer dan zeven miljoen inwoners hebben Afrikaans als moedertaal, vooral in de West-Kaap en ook in Namibië (80% van de autochtone bevolking). Daarnaast hanteren nog eens ruim vier miljoen Zuid-Afrikanen Afrikaans als tweede taal. De grondwet van het land bepaalt dat elke gemeenschap recht heeft op onderwijs in de eigen taal, dus ook in het Afrikaans. Daarenboven is taalonderwijs op school, ook aan de universiteit, bepalend voor de ontwikkeling van een gemeenschap en dus de maatschappelijke cohesie.

Lees verder hier.

South Africa at a Glance
57 700 000 (mid 2018 estimate)
4.5% y/y in March 2019 (CPI) & +6.2 y/y in March 2019 (PPI)
1.4% q/q (4th quarter of 2018)
More information: Click here!