Subscribe to the bi-annual report
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Assessing and promoting civil and minority rights in South Africa.

Anti-minority themes

[Source: Amnesty International.]

Judicial commissions of inquiry highlighted police use of excessive force, including unlawful killings, and failures in delivery of services to poor communities. Incidents of property destruction and displacement of refugees and asylum-seekers continued to occur. Access to treatment for people living with HIV continued to expand and HIV treatment interventions for pregnant women contributed to a decline in maternal deaths. However, key discriminatory barriers continued to delay women and girls’ access to antenatal care. Progress was made in addressing hate crimes based on the victims’ sexual orientation or gender identity. Human rights defenders faced intimidation and threats. Read more

???????????????????????????????[Source: http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/afrikaans-bedreigd-aan-universiteit door Jaap Steyn (foto).]

De strijders voor de Nederlandse taal in Vlaanderen en met name de voorstanders voor de vervlaamsing van het hoger onderwijs, worden weer een voorbeeld ter inspiratie voor de Afrikaners in de hoop om Afrikaans als onderwijs- en wetensschapstaal op enkele Zuid-Afrikaanse universiteiten te behouden. De strijd die ze voeren is tegen een beleid dat het Afrikaans als taal meedogenloos uit het openbare leven en het hoger onderwijs probeert te wissen. Read more

South Africa at a Glance
57 700 000 (mid 2018 estimate)
4.0% y/y in January 2019 (CPI) & +4.1 y/y in January 2019 (PPI)
1.4% q/q (4th quarter of 2018)
More information: Click here!