Subscribe to the bi-annual report
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Assessing and promoting civil and minority rights in South Africa.

Op woensdag, 2 november 2016 organiseert South African Monitor een lezing en gesprek over dit thema bij Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag.  Graag nodigen we u uit om daaraan deel te nemen.

In Zuid-Afrika hebben universiteiten onder politieke druk de gelijkwaardige positie van het Afrikaans afgeschaft. De ontwikkeling van zowel productieve krachten als achtergestelde gemeenschappen door moedertaalonderwijs wordt zo gestremd.

In Nederland constateert een recente notitie van de Taalunieraad weer terreinverlies voor het Nederlands binnen het hoger onderwijs. De notitie roept op om excellente wetenschapsbeoefening in het Nederlands te stimuleren en gelijkwaardig te waarderen.

Hoe verschillen de uitdagingen van taalverdringing in Zuid-Afrika met die in Nederland?

Programma:

19.00:             Inloop

19.30:             Dr. Leopold Scholtz, historicus, Delft, en gastonderzoeker, Noordwes-Universiteit, Zuid-Afrika: Verwelkoming

19.40:             Alana Bailey, directeur Afrikaanse Taalraad, adjunct CEO AfriForum, en lid Commissie voor de Transformatie van Culturele Erfenis, Zuid-Afrika: Afrikaans by universiteite in Suid-Afrika – nuwe ontwikkelinge

20:15:             Dr. Heinrich Matthee, politicoloog en gastonderzoeker, Universiteit van Amsterdam: Internationale taalrechten, marktdenken en politieke ordes

20:30:             Zaaldiscussie en debat

21:30:             Receptie

23:00:             Afsluiting

Voertaal:        Nederlands en Afrikaans (met vertaling waar nodig)

 

Graag uw deelname bevestigen aan admin@sa-monitor.com

South Africa at a Glance
58 780 000 (mid 2019 estimate)
4.1% y/y in March 2020 (CPI) & +4.5 y/y in February 2020 (PPI)
-1.4% q/q (4th quarter of 2019)
More information: Click here!